EasyPCR HIV – wykrywanie oporności na HIV przy użyciu PCR (DY25A) – produkt wycofany

Zestaw EasyPCR HIV (DY25A) umożliwia przeprowadzenie reakcji PCR na dołączonych do zestawu próbkach w celu wykrycia mutacji w genie ccr5 nadającej oporność na wirusa HIV u ludzi. Detekcja oparta jest na amplifikacji fragmentu DNA genu ccr5: - o wielkości 220 pz - u homozygot bez mutacji - o wielkości 188 pz - u homozygot z mutacją - o wielkościach 220 oraz 188 pz - u heterozygot z mutacją
Dostępne opcje:
SKU Ćwiczenia
EasyPCR HIV DY25A DY25A. 1 ćwiczenie Zapytaj o ofertę
EasyPCR HIV DY25A DY255A 5 ćwiczeń Zapytaj o ofertę

Zawartość zestawu EasyPCR HIV (1 ćwiczenie, DY25A)

6 kompletów odczynników do reakcji PCR:

– 6 probówek z 10x buforem reakcyjnym (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z roztworem MgCl2 (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z gotową do użycia mieszaniną dNTPs (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek ze starterem FORWARD (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek ze starterem REVERSE (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z wodą do PCR

– 6 probówek z termostabilną polimerazą DNA (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z kontrolami pozytywnymi (każda na 5 reakcji): plazmid z wklonowanym fragmentem genu 220 pz oraz plazmid z fragmentem 188 pz

– 12 probowek zawierających próbki DNA do analizy (każda na 3 reakcje)

 

Ponadto:

– protokoły laboratoryjne (7 szt., w tym jeden z dodatkowymi informacjami dla prowadzącego)

– rękawiczki nitrylowe (30 par o rozmiarach S, M, L)

– agaroza (25 g)

– bufor do elektroforezy – 50x TAE (100 ml)

– bromek etydyny – 1 mg/ml (200 µl)

– wzorzec masy cząsteczkowej DNA – M100-1000 ready-to-use (50 ścieżek  elektroforetycznych)

– bufor do nanoszenia DNA na żel – 6x GREEN (1 ml)

CEL: Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie reakcji PCR na dołączonych do zestawu próbkach w celu wykrycia mutacji w genie ccr5 nadającej oporność na wirusa HIV u ludzi. Białko ccr5 jest koreceptorem dla wirusa HIV, jednym, ale nie jedynym z białek gospodarza niezbędnych dla wniknięcia wirusa do komórki. Mutacja w postaci delecji 32 pz na jednym allelu tego genu nie nadaje oporności, chociaż zmniejsza podatność na zachorowanie i opóźnia rozwój choroby. Mutacja w obydwu allelach nadaje oporność (chroni przed infekcją HIV), ale w bardzo rzadkich wypadkach nie zapobiega chorobie. Detekcja oparta jest na amplifikacji fragmentu DNA genu ccr5:

– o wielkości 220 pz – u homozygot bez mutacji

– o wielkości 188 pz – u homozygot z mutacją

– o wielkościach 220 oraz 188 pz – u heterozygot z mutacją

 

Zestaw pozwala na przeprowadzenie ćwiczenia podczas dwóch zajęć laboratoryjnych (I – przygotowanie reakcji PCR – 1,5 h; II – elektroforeza – 1,5-2 h). Sugerujemy przeprowadzenie ćwiczenia laboratoryjnego w sześciu dwuosobowych grupach studenckich.

[product_files type=”brochure”]

[product_files type=”msds”]
[product_files type=”coa”]

    [references]