EasyPCR HIV – wykrywanie oporności na HIV przy użyciu PCR (+ izolacja DNA) (DY25) – produkt wycofany

Zestaw EasyPCR HIV +izolacja DNA (DY25)  umożliwia izolację genomowego DNA oraz przeprowadzenie reakcji PCR na wyizolowanych matrycach w celu wykrycia mutacji w genie ccr5 nadającej oporność na wirusa HIV u ludzi. Detekcja oparta jest na amplifikacji fragmentu DNA genu ccr5: - o wielkości 220 pz - u homozygot bez mutacji - o wielkości 188 pz - u homozygot z mutacją - o wielkościach 220 oraz 188 pz - u heterozygot z mutacją
Dostępne opcje:
SKU Ćwiczenia
EasyPCR HIV_ DY25 DY25. 1 ćwiczenie Zapytaj o ofertę
EasyPCR HIV_ DY25 DY255 5 ćwiczeń Zapytaj o ofertę

Zawartość zestawu EasyPCR HIV (1 ćwiczenie, DY25)

6 kompletów odczynników do izolacji genomowego DNA z wymazów (każdy komplet na 4 izolacje)

 

6 kompletów odczynników do reakcji PCR:

– 6 probówek z 10x buforem reakcyjnym (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z roztworem MgCl2 (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z gotową do użycia mieszaniną dNTPs (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek ze starterem FORWARD (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek ze starterem REVERSE (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z wodą do PCR

– 6 probówek z termostabilną polimerazą DNA (każda na 10 reakcji)

– 6 probówek z kontrolami pozytywnymi (każda na 5 reakcji): plazmid z wklonowanym fragmentem genu 220 pz oraz plazmid z fragmentem 188 pz

Ponadto:

– protokoły laboratoryjne (7 szt., w tym jeden z dodatkowymi informacjami dla prowadzącego)

– rękawiczki nitrylowe (6 par o rozmiarach S, M, L)

– agaroza (5 g)

– bufor do elektroforezy – 50x TAE (50 ml)

– bromek etydyny – 1 mg/ml (100 µl)

– wzorzec masy cząsteczkowej DNA – M100-1000 ready-to-use (10 ścieżek elektroforetycznych)

– bufor do nanoszenia DNA na żel – 6x GREEN (0,5 ml)

CEL: Zestaw ma na celu zapoznać studentów z techniką PCR-RFLP. Znajduje ona wykorzystanie w różnicowaniu wewnątrz jak i międzygatunkowym szczepów bakteryjnych i grzybowych. Jest to metoda dwuetapowa. W pierwszym etapie przeprowadza się amplifikację określonego rejonu genomu, uzyskując produkt o określonej wielkości. W kolejnym etapie trawiony jest on przy pomocy jednego lub kilku enzymów restrykcyjnych. W wyniku reakcji trawienia uzyskuje się profil restrykcyjny charakterystyczny dla danego izolatu, umożliwiający przyporządkowanie go do określonego gatunku lub grupy genotypowej. Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie typowania genetycznego dostarczonych próbek DNA szczepów Staphylococcus aureus i przyporządkowanie ich do poszczególnych genomogatunków.

 

Zestaw pozwala na przeprowadzenie ćwiczenia podczas trzech zajęć laboratoryjnych (I – przygotowanie reakcji PCR – 1.5-2 h; II – elektroforeza i trawienie restrykcyjne – 2 h; III – elektroforeza – 2 h). Sugerujemy przeprowadzenie ćwiczenia laboratoryjnego w sześciu dwuosobowych grupach studenckich.

 

[product_files type=”brochure”]

[product_files type=”msds”]
[product_files type=”coa”]

    [references]