EXTRACTME DNA BACTERIA KIT (EM02)

EXTRACTME DNA BACTERIA KIT (EM02)

Zestaw EXTRACTME DNA BACTERIA KIT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji bakteryjnego DNA o wysokiej czystości z hodowli płynnych i powierzchniowych oraz osadów mrożonych. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości izolowanego DNA.
EM02, EM02-010, EM02-050, EM02-250

Available Options:

Zestaw EXTRACTME DNA BACTERIA KIT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji bakteryjnego DNA o wysokiej czystości z hodowli płynnych i powierzchniowych oraz osadów mrożonych. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości izolowanego DNA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w celach badawczych.

Materiał wyjściowy

  • Bakteryjna hodowla płynna lub powierzchniowa oraz mrożony osad bakteryjny

EXTRACTME DNA BACTERIA KIT (EM02) - Manual

EXTRACTME DNA BACTERIA KIT (EM02) - MSDS


EXTRACTME DNA BACTERIA KIT (EM02) - CoA L. 796473

EXTRACTME DNA BACTERIA KIT (EM02) - CoA L. 825773

EXTRACTME DNA BACTERIA KIT (EM02) - CoA L. 835773

EXTRACTME DNA BACTERIA KIT (EM02) - CoA L. 845773

EXTRACTME DNA BACTERIA KIT (EM02) - CoA L. 855773

EXTRACTME DNA BACTERIA KIT (EM02) - CoA L. 736472

Sprawdź ofertę