EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) – produkt wycofany

Zestaw EXTRACTME DNA BLOOD KIT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej ­izolacji­ genomowego­ DNA ­o­ wysokiej ­czystości­ z ­krwi ­świeżej­ lub ­mrożonej(ludzkiej­ lub ­ssaczej), ­osocza,­ surowicy, ­kożuszków ­leukocytarnych,­ limfocytów ­oraz płynów ­ustrojowych.­Protokół­ izolacji­ i­ składy ­buforów ­zostały ­zoptymalizowane w­ celu ­osiągnięcia ­zarówno­ wysokiej ­wydajności,­ jak­i ­czystości­ izolowanego­ DNA.
EM05, EM05-010, EM05-050, EM05-250

Dostępne opcje:
SKUIzolacje
EM05-05050 izolacjiZapytaj o ofertę
EM05-250250 izolacjiZapytaj o ofertę

Zestaw EXTRACTME DNA BLOOD KIT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej ­izolacji­ genomowego­ DNA ­o­ wysokiej ­czystości­ z ­krwi ­świeżej­ lub ­mrożonej(ludzkiej­ lub ­ssaczej), ­osocza,­ surowicy, ­kożuszków ­leukocytarnych,­ limfocytów ­oraz płynów ­ustrojowych.­Protokół­ izolacji­ i­ składy ­buforów ­zostały ­zoptymalizowane w­ celu ­osiągnięcia ­zarówno­ wysokiej ­wydajności,­ jak­i ­czystości­ izolowanego­ DNA. Produkt­ przeznaczony ­jest­ wyłącznie ­do­ użytku­ w­ celach ­badawczych.

Materiał wyjściowy

  • krew­ świeża lub ­mrożona­(do­ 1­ml)­,­ osocze, ­surowica, ­kożuszki­ leukocytarne, limfocyty,­płyny­ ustrojowe­(do­200­μl)­­.

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - Manual

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - MSDS


EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - CoA L. 715673

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - CoA L. 755773

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - CoA L. 605973

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - CoA L. 795973

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - CoA L. 826473

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - CoA L. 636672

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - CoA L. 645673

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - CoA L. 776471

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - CoA L. 736372

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - CoA L. 766372

EXTRACTME DNA BLOOD KIT (EM05) - produkt wycofany - CoA L. 865772