EXTRACTME DNA CLEAN-UP & GEL-OUT MICRO SPIN KIT (EM28) – produkt wycofany

Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP AND GEL-OUT MICRO SPIN przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego oczyszczania fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznych i bezpośrednio z żeli agarozowych z wyjątkowo małą objętością elucji wynoszącą jedynie 5 μl. Skutecznie usuwa nukleazy, inhibitory enzymów, detergenty, enzymy restrykcyjne, polimerazy, jony dwuwartościowe, agarozę, bromek etydyny i inne zanieczyszczenia. Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA od 35 pz do 30 kpz (clean up) i od 100 pz do 30 kpz (gel-out), jak również plazmidu i genomowego DNA. Jednak oczyszczanie fragmentów mniejszych niż 50 pz i większych niż 10 kpz spowoduje zmniejszenie odzysku.
EM28, EM28-010, EM28-050, EM28-250

Dostępne opcje:
SKU Izolacje
EM28-250 250 izolacji Zapytaj o ofertę
EM28-050 50 izolacji Zapytaj o ofertę
EM28-010 10 izolacji Zapytaj o ofertę

Zestaw EXTRACTME DNA CLEAN-UP AND GEL-OUT MICRO SPIN przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego oczyszczania fragmentów DNA po reakcjach enzymatycznych i bezpośrednio z żeli agarozowych z wyjątkowo małą objętością elucji wynoszącą jedynie 5 μl. Skutecznie usuwa nukleazy, inhibitory enzymów, detergenty, enzymy restrykcyjne, polimerazy, jony dwuwartościowe, agarozę, bromek etydyny i inne zanieczyszczenia. Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA od 35 pz do 30 kpz (clean up) i od 100 pz do 30 kpz (gel-out), jak również plazmidu i genomowego DNA. Jednak oczyszczanie fragmentów mniejszych niż 50 pz i większych niż 10 kpz spowoduje zmniejszenie odzysku.
Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości izolowanego RNA. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego.

Materiał wyjściowy

  • CLEAN-UP: próbka DNA
  • GEL-OUT: fragment agarozy do 150 mg, zawierający DNA.

[product_files type=”brochure”]

[product_files type=”msds”]
[product_files type=”coa”]

    [references]