EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT (EM08) – PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (EM08.1)

Zestaw EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji fragmentów DNA bezpośrednio z żeli agarozowych (ze standardowej lub niskotopliwej agarozy w buforze TAE lub TBE). Podczas procesu ekstrakcji usunięte zostają agaroza, bromek etydyny oraz inne zanieczyszczenia obecne w próbce. Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA o wielkościach od 50 pz do 30 kpz, a także genomowego i plazmidowego DNA. Izolacja cząsteczek DNA mniejszych od 100 pz oraz większych od 10 kpz zachodzi jednak z obniżoną wydajnością. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia zarówno wysokiego odzysku, jak i czystości izolowanego DNA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w celach badawczych.
EM08, EM08-010, EM08-10, EM08-050, EM08-250

Dostępne opcje:

SPECYFIKACJA PRODUKTU

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

Bloczek agarozowy o masie do 300 mg

ODZYSK

70–95% w zależności od wielkości fragmentu DNA (w zakresie 100–10.000 pz)

WIELKOŚĆ IZOLOWANYCH FRAGMENTÓW DNA

100–10.000 pz
Możliwa jest również izolacja fragmentów DNA w zakresach 50–100 pz i 10–30 kpz, a także genomowego i plazmidowego DNA, lecz z obniżoną wydajnością.

POJEMNOŚĆ ZŁOŻA

ok. 25 μg DNA

CZAS IZOLACJI

16–20 minut

CZYSTOŚĆ DNA

A260/A280 = 1.7 – 1.9

EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT (EM08) - PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (EM08.1) - Manual

EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT (EM08) - PRODUKT ZASTĄPIONY ZMODERNIZOWANĄ WERSJĄ (EM08.1) - MSDS


GB Buffer należy chronić przed dostępem światła!

Wszystkie roztwory z zestawu należy przechowywać szczelnie zamknięte,
aby uniknąć zmiany stężeń w wyniku parowania.

Sprawdź ofertę