EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT (EM08.1) – produkt wycofany

Zestaw EXTRACTME DNA GEL–OUT przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji fragmentów DNA bezpośrednio z żeli agarozowych (ze standardowej lub niskotopliwej agarozy w buforze TAE lub TBE). Podczas procesu ekstrakcji usunięte zostają agaroza, bromek etydyny oraz inne zanieczyszczenia obecne w próbce. Zestaw umożliwia oczyszczanie fragmentów DNA o wielkościach od 50 pz do 20 kpz, a także genomowego i plazmidowego DNA. Izolacja cząsteczek DNA mniejszych od 100 pz oraz większych od 10 kpz zachodzi jednak z obniżoną wydajnością. Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia zarówno wysokiego odzysku, jak i czystości izolowanego DNA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w celach badawczych.
EM08.1, EM08.1-010, EM08.1-10, EM08.1-050, EM08.1-250

Dostępne opcje:
SKU Izolacje
EM08.1-250 250 izolacji Zapytaj o ofertę
EM08.1-050 50 izolacji Zapytaj o ofertę
GEL-OUT KIT EM08.1-010 10 izolacji Zapytaj o ofertę

SPECYFIKACJA PRODUKTU

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

Bloczek agarozowy o masie do 300 mg

ODZYSK

70–95% w zależności od wielkości fragmentu DNA (w zakresie 100–10.000 pz)

WIELKOŚĆ IZOLOWANYCH FRAGMENTÓW DNA

100 – 10 kpz
Możliwa jest również izolacja fragmentów DNA w zakresach 50–100 pz i 10 – 20 kpz, a także genomowego i plazmidowego DNA, lecz z obniżoną wydajnością.

POJEMNOŚĆ ZŁOŻA

ok. 40 μg DNA

CZAS IZOLACJI

16–20 minut

CZYSTOŚĆ DNA

A260/A280 = 1.7 – 1.9

[product_files type=”brochure”]

[product_files type=”msds”]
[product_files type=”coa”]

GB Buffer należy chronić przed dostępem światła!

Wszystkie roztwory z zestawu należy przechowywać szczelnie zamknięte,
aby uniknąć zmiany stężeń w wyniku parowania.

    [references]