EXTRACTME PLASMID MIDI ENDOTOXIN-FREE kit (EM17) -produkt wycofany

Zestaw EXTRACTME PLASMID MIDI ENDOTOXIN-FREE specjalnie zaprojektowany do izolacji plazmidowego DNA z rekombinantowych szczepów Escherichia coli, w średniej skali (50-300 ml hodowli) z wydajnością 200-600 μg DNA. Zawartość endotoksyn <0,1 EU/μg.
EM17, EM17-010, EM17-025

Dostępne opcje:
SKUIzolacje
EM17-02525 izolacjiZapytaj o ofertę
EM17-01010 izolacjiZapytaj o ofertę

Zestaw EXTRACTME PLASMID MIDI ENDOTOXIN-FREE specjalnie zaprojektowany do izolacji plazmidowego DNA z rekombinantowych szczepów Escherichia coli, w średniej skali (50-300 ml hodowli) z wydajnością 200-600 μg DNA. Zawartość endotoksyn <0,1 EU/μg.
Zestaw EXTRACTME PLASMID MIDI ENDOTOXIN-FREE opiera się na zdolności złóż krzemionkowych do wiązania kwasów nukleinowych w obecności wysokich stężeń soli chaotropowych.
Protokół izolacji i składy buforów zostały zoptymalizowane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości izolowanego DNA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań badawczo-rozwojowych.

Materiał wyjściowy

    bakteryjne hodowle płynne:

  • 50-150 ml (plazmidy wysokokopijne)
  • 100-300 ml (plazmidy średnio- i niskokopijne)

EXTRACTME PLASMID MIDI ENDOTOXIN-FREE kit (EM17) -produkt wycofany - Manual

EXTRACTME PLASMID MIDI ENDOTOXIN-FREE kit (EM17) -produkt wycofany - MSDS