ExtractNow™ Virus RNA Kit – zestaw do kolumnowej izolacji wirusowego RNA – Produkt wycofany

Zestaw ExtractNow™ Virus RNA kit przeznaczony jest do izolacji wirusowego RNA z wymazów (np. wymazów z dróg oddechowych, takich jak wymazy z jamy nosowo-gardłowej i gardła). Kit  do ręcznej ekstrakcji z wykorzystaniem kolumienek spinowych.Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.
611, 611-xxxx, 611-1010, 611-1050, 611-1250, 611-2250

Dostępne opcje:
SKUIzolacje
611-2250250 izolacjiZapytaj o ofertę

Zestaw ExtractNow™ Virus RNA kit powstał z myślą o izolacji wirusowego RNA  z wymazów (w tym wymazów nosowo-gardłowych i ustno-gardłowych).  Oczyszczane kwasy nukleinowe są wolne od zanieczyszczeń w tym inhibitorów  i gotowe do zastosowania w kolejnych procedurach ( np. PCR i RT-PCR)

Zalecane użycie

Zestaw wymazów RNA z ExtractNow ™ służy wyłącznie do celów badawczych. Niezalecany do zastosowań klinicznych.

 Próbki

Unikaj cykli zamrażania i rozmrażania materiału wyjściowego, ponieważ jest to szkodliwe dla integralności RNA. W celu uzyskania najlepszych wyników ważne jest również, aby nie przeciążać  kolumn spinowych.

Okres ważności i przechowywanie

Liofilizowaną proteinazę K przechowywać w temperaturze +2 – + 8 ° C.

Przechowywać liofilizowany odczynnik nośnika w temperaturze ≤ –18 ° C, a wszystkie inne składniki w temperaturze pokojowej.

Składniki są stabilne przez co najmniej 6 miesięcy.

Przebieg procedury

Procedura charakteryzuje się łatwością wykonania i składa się z czterech głównych kroków:

  1. liza komórki
  2. selektywne wiązanie kwasów nukleinowych do kolumny
  3. usuwanie zanieczyszczeń i inhibitorów
  4. elucja oczyszczonych kwasów nukleinowych

Procedura nie wymaga stosowanie ekstrakcji metodą fenol/chloroform.

Gotowy materiał otrzymujemy po 20-30 min.

Zalecenia przy pracy z RNA

  • Podczas pracy z próbkami i odczynnikami zawsze noś jednorazowe rękawiczki laboratoryjne. Często zmieniaj rękawiczki
  • Przechowuj próbki oraz izolowane RNA na lodzie.
  • Używaj tylko probówek i końcowe do pipet wolnych od RNazy.
  • Nie obsługuj żadnych kultur komórkowych w tym samym laboratorium, w którym będzie izolowany RNA.
  • Czyść i odkażaj stanowisko, statywy i pipety (np. Z kwasów nukleinowych za pomocą PCR CleanTM) za pomocą roztworu odkażającego RNazy.
  • Wszystkie bufory i roztwory należy przygotować z wodą wolną od RNazy.

ExtractNow™ Virus RNA Kit - zestaw do kolumnowej izolacji wirusowego RNA - Produkt wycofany - Protokół