IPTG (B35) – produkt wycofany

IPTG (izopropylo-β-D-tiogalaktopiranozyd) jest chemicznym analogiem laktozy, który nie jest hydrolizowany przez β-galaktozydazę. Jest on stosowany podczas ekspresji białek rekombinantowych w układzie Tabora-Studiera jako induktor promotora lac.
B35, B325

Dostępne opcje:
SKUGramatura
B35.5 gZapytaj o ofertę
B32525 gZapytaj o ofertę
IPTG (izopropylo-β-D-tiogalaktopiranozyd) jest chemicznym analogiem laktozy, który nie jest hydrolizowany przez β-galaktozydazę. Jest on stosowany podczas ekspresji białek rekombinantowych w układzie Tabora-Studiera jako induktor promotora lac. Masa molowa 238,30 g/mol   Wolny od dioksanu.
IPTG jest używany także w połączeniu z X-Gal w screeningu rekombinantowych klonów E. coli opartym o znany z plazmidów pUC18/19 system selekcji białe/niebieskie kolonie.

IPTG (B35) - produkt wycofany - Manual

Kontrola jakości Czystość >99% w HPLC. Testowany w eksperymentach screeningu kolonii białe/niebieskie.

IPTG (B35) - produkt wycofany - MSDS_IPTG

IPTG (B35) - produkt wycofany - CoA IPTG L. SAZ716774

IPTG (B35) - produkt wycofany - CoA IPTG L. SAZ756674

IPTG (B35) - produkt wycofany - CoA IPTG L. SAZ635874