IPTG (B35) – produkt wycofany

IPTG (izopropylo-β-D-tiogalaktopiranozyd) jest chemicznym analogiem laktozy, który nie jest hydrolizowany przez β-galaktozydazę. Jest on stosowany podczas ekspresji białek rekombinantowych w układzie Tabora-Studiera jako induktor promotora lac.
B35, B325

Dostępne opcje:
SKUGramatura
B35.5 gZapytaj o ofertę
B32525 gZapytaj o ofertę

IPTG (izopropylo-β-D-tiogalaktopiranozyd) jest chemicznym analogiem laktozy, który nie jest hydrolizowany przez β-galaktozydazę. Jest on stosowany podczas ekspresji białek rekombinantowych w układzie Tabora-Studiera jako induktor promotora lac.

Masa molowa

238,30 g/mol

 

Wolny od dioksanu.

IPTG jest używany także w połączeniu z X-Gal w screeningu rekombinantowych klonów

E. coli opartym o znany z plazmidów pUC18/19 system selekcji białe/niebieskie kolonie.

IPTG (B35) - produkt wycofany - Manual

Kontrola jakości

Czystość >99% w HPLC. Testowany w eksperymentach screeningu kolonii białe/niebieskie.

IPTG (B35) - produkt wycofany - MSDS_IPTG


IPTG (B35) - produkt wycofany - CoA IPTG L. SAZ716774

IPTG (B35) - produkt wycofany - CoA IPTG L. SAZ756674

IPTG (B35) - produkt wycofany - CoA IPTG L. SAZ635874