Polimeraza TaqNovaHS (RP9)

Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną rekombinowanej termostabilnej polimerazy DNA Taq wyizolowanej z Thermus aquaticus i wysoce specyficznego przeciwciała monoklonalnego, blokującego aktywność polimerazy DNA.
RP902, RP902A, RP905, RP905A, RP910, RP910A, RP925, RP925A

Dostępne opcje:
SKU Units
RP905A 500 U (5 U/μl) Zapytaj o ofertę
RP910A 1000 U (5 U/μl) Zapytaj o ofertę

Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną rekombinowanej termostabilnej polimerazy DNA Taq wyizolowanej z Thermus aquaticus i wysoce specyficznego przeciwciała monoklonalnego, blokującego aktywność polimerazy DNA. Polimeraza TaqNovaHS umożliwia nastawianie reakcji typu hot-start PCR w temperaturze pokojowej. Przeciwciało wiąże się w sposób odwracalny z enzymem, hamując aktywność polimerazy w temp. otoczenia, co uniemożliwia amplifikację starterów-dimerów oraz innych niespecyficznych produktów PCR, tworzonych w niskich temperaturach w czasie nastawiania reakcji PCR. Przeciwciało jest uwalniane od polimerazy DNA podczas reakcji PCR. Do aktywacji enzymu nie jest wymagany dodatkowy etap inkubacji.
Polimeraza TaqNovaHS polecana jest do szerokiego zakresu zastosowań, w szczególności do tych, które wymagają wysoce specyficznej amplifikacji. Polimeraza TaqNovaHS jest wszechstronną i łatwą w użyciu polimerazą DNA, pracującą bardzo szybko i wydajnie w różnych warunkach reakcji PCR, umożliwiającą amplifikację produktów o długości do 5 kpz. Enzym katalizuje syntezę DNA w kierunku 5’→ 3’, nie wykazuje aktywności 3’→ 5’ egzonukleazy, natomiast posiada aktywność 5’→ 3’ egzonukleazy.

  • Hot-start PCR
  • Multiplex PCR</li
  • Real-Time PCR
  • Diagnostyczny PCR
  • Specyficzna amplifikacja trudnych matryc (np. bogatych w GC)

[product_files type=”brochure”]

Polimeraza TaqNovaHS (RP9) – MSDS

[product_files type=”coa”]

    [references]