RNaza A (RP145)

Rybonukleaza A (RNaza) jest endorybonukleazą degradującą z wysoką aktywnością ssRNA, dsRNA oraz RNA w hybrydowych cząsteczkach RNA-DNA w środowisku o niskiej zawartości soli (do 100 mM NaCl), natomiast w środowisku o stężeniu soli powyżej 300 mM RNaza A trawi głównie cząsteczki jednoniciowego RNA.
RP145, RP147

SKU: RT145 Kategoria:
Dostępne opcje:
SKUWaga
RP145.150 mgZapytaj o ofertę

Rybonukleaza A (RNaza) jest endorybonukleazą degradującą z wysoką aktywnością ssRNA, dsRNA oraz RNA w hybrydowych cząsteczkach RNA-DNA w środowisku o niskiej zawartości soli (do 100 mM NaCl), natomiast w środowisku o stężeniu soli powyżej 300 mM RNaza A trawi głównie cząsteczki jednoniciowego RNA. Enzym ten przecina fosfodiestrowe wiązania 3’ przy pirymidynach (uracyl lub cytozyna) w cząsteczkach RNA, pozostawiając nietknięte cząsteczki DNA. RNaza A jest aktywna w szerokim zakresie pH (z optimum aktywności przy pH 7,0-7,5) i nie wymaga do działania żadnych kofaktorów. Do podstawowych inhibitorów enzymu należą: DEPC, sole guanidyny (4M GuSCN), metale ciężkie, beta-merkaptoetanol. Niemniej jednak, RNaza A jest aktywna w różnorodnych warunkach i bardzo trudno ją inaktywować.

  • Usuwanie RNA z preparatów plazmidowego i genomowego DNA
  • Mapowanie punktowych mutacji w DNA i RNA
  • Analiza drugorzędowej struktury RNA
  • Oddzielenie RNA od komórki, cząsteczek wirusowych, kompleksów RNA-białko

RNaza A (RP145) - Manual

RNaza A (RP145) – MSDS

RNaza A (RP145) - CoA L. 755873

RNaza A (RP145) - CoA L. 666572

RNaza A (RP145) - CoA L. 576573