Polimeraza TaqNova-RED – produkt wycofany

Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej masie 94 kDa, polecana do ogólnych zastosowań wymagających syntezy DNA w wysokiej temperaturze. Enzym katalizuje syntezę DNA w kierunku 5’ 3’, nie wykazuje aktywności 3’ 5’ egzonukleazy, natomiast posiada aktywność 5’ 3’ egzonukleazy.
RP20R, RP100R

Dostępne opcje:
SKUUnits
RP100R1000 U (1 U/μl)Zapytaj o ofertę
RP20R200 U (1 U/μl)Zapytaj o ofertę

Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej masie 94 kDa, polecana do ogólnych zastosowań wymagających syntezy DNA w wysokiej temperaturze.
Zastosowanie polimerazy TaqNova-RED zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas operacji związanych z przygotowaniem mieszaniny reakcyjnej (pominięcie polimerazy). W wyniku dodania polimerazy TaqNova-RED do probówki zawierającej składniki mieszaniny obserwuje się zmianę barwy roztworu (na czerwoną).
Polimeraza TaqNova-RED jest wszechstronną i łatwą w użyciu polimerazą DNA, pracującą bardzo szybko i nadzwyczaj wydajnie w różnych warunkach reakcji PCR. Można nią zastąpić inne polimerazy bez konieczności czasochłonnej optymalizacji warunków reakcji. Enzym katalizuje syntezę DNA w kierunku 5’ 3’, nie wykazuje aktywności 3’ 5’ egzonukleazy, natomiast posiada aktywność 5’ 3’ egzonukleazy.
Mieszaniny reakcyjne uzyskane przy użyciu polimerazy TaqNova-RED mogą być nanoszone na żel bezpośrednio po zakończonej amplifikacji, bez konieczności dodawania buforu obciążającego zawierającego barwnik. Skraca to czas oraz ułatwia przygotowanie elektroforezy agarozowej lub poliakrylamidowej.

  • Wydajna amplifikacja krótkich i średnich matryc DNA
  • Rutynowe reakcje PCR
  • Diagnostyczny PCR
  • Multiplex PCR
  • Klonowanie TA

Polimeraza TaqNova-RED - produkt wycofany - Manual

Polimeraza TaqNova-RED - produkt wycofany - MSDS


    Sprawdź ofertę