Polimeraza TaqNovaGC – produkt wycofany

Polimeraza DNA TaqNovaGC jest skutecznym narzędziem dla układów amplifikacyjnych na matrycach bogatych w pary GC. Rekombinowana termostabilna polimeraza Taq izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej masie 94 kDa, jest wszechstronną i łatwą w użyciu polimerazą DNA, pracującą bardzo szybko i wydajnie w różnych warunkach reakcji PCR, umożliwiającą amplifikację produktów o długości do 5 kpz. Enzym katalizuje syntezę DNA w kierunku 5’ 3’, nie wykazuje aktywności 3’ 5’ egzonukleazy, natomiast posiada aktywność 5' 3’ egzonukleazy.
RP73, RP73-020, RP73-100

Dostępne opcje:
SKUUnits
RP73-020200 U (5 U/μl)Zapytaj o ofertę
RP73-1001000 U (5 U/μl)Zapytaj o ofertę

Polimeraza DNA TaqNovaGC jest skutecznym narzędziem dla układów amplifikacyjnych na matrycach bogatych w pary GC. Rekombinowana termostabilna polimeraza Taq izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej masie 94 kDa, jest wszechstronną i łatwą w użyciu polimerazą DNA, pracującą bardzo szybko i wydajnie w różnych warunkach reakcji PCR, umożliwiającą amplifikację produktów o długości do 5 kpz. Enzym katalizuje syntezę DNA w kierunku 5’ 3’, nie wykazuje aktywności 3’ 5’ egzonukleazy, natomiast posiada aktywność 5’ 3’ egzonukleazy.
Zastosowanie odpowiednich warunków buforowych oraz wzmacniacza reakcji PCR w postaci 5x GC-Additive umożliwia amplifikację specyficznych produktów na matrycach bogatych w pary GC. Zastosowanie tego dodatku poprawia wydajność amplifikacji, wpływając na zmianę temperatury topnienia matryc bogatych w struktury drugorzędowe i umożliwiając wiązanie się starterów w odpowiednich rejonach matrycy.

  • Wydajna amplifikacja krótkich i średnich matryc DNA
  • Idealna do problematycznych matryc DNA, np. bogatych w pary GC
  • Diagnostyczny PCR
  • Klonowanie TA

Polimeraza TaqNovaGC - produkt wycofany - Manual

Polimeraza TaqNovaGC - produkt wycofany - MSDS


Polimeraza TaqNovaGC - produkt wycofany - CoA L. 856372

    Sprawdź ofertę