Test kasetkowy – COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) – Teraz w obniżonej cenie

Szybki test kasetkowy – COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold), przeznaczony jest do jakościowej detekcji antygenu wirusa SARS-CoV-2 metodą immunochromatograficzną, w wymazie pobranym z nosa, nosogardzieli lub jamy ustno-gardłowej. Gwarantowane profesjonalne działanie i potwierdzona skuteczność!
 • wynik w ciągu 15-20 min
 • czułość 96,4%, specyficzność 99,8%
 • wykrywa istniejące mutacje wirusa SARS-CoV-2,
 • Testy zatwierdzone przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE (ujęte w wykazie wzajemnie uznawanych testów antygenowych na terenie UE)
Szybkie testy antygenowe DEEPBLUE –  COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit teraz w obniżonej cenie
  • od 1 opakowania – 210 zł netto
  • od 3 opakowań – 180 zł netto
  • od 5 opakowań – 150 zł netto
  Skontaktuj się z nami poprzez przycisk "ZAPYTAJ O OFERTĘ", aby otrzymać ofertę promocyjną.

Parametry

 • wynik w ciągu 15-20 min
 • wizualny odczyt testu
 • czułość 96,4%, specyficzność 99,8%
 • wykrywa istniejące mutacje wirusa SARS-CoV-2, w tym również wariant Delta
 • przeznaczony do testowania osób objawowych oraz bezobjawowych
 • test zatwierdzony przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE
 • testy spełniają wymagania do refundacji NFZ
 •  

Niniejszy test wykrywa antygen koronawirusa SARS-CoV-2 (białko N) w pobranej próbce materiału biologicznego (w wymazie). W polu testowym znajdują się przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi SARS-CoV-2. Podczas testu badana próbka, sprzężona z cząsteczkami koloidalnego złota, reaguje z cząsteczkami pokrytymi antygenem SARS-CoV-2. Następnie powstały kompleks migruje wzdłuż membrany na zasadzie sił kapilarnych i reaguje w regionie linii testowej. Jeżeli próbka zawiera antygen SARS-CoV-2, w odpowiednim obszarze testowym pojawia się barwna linia.

 

 

Wynik testu: jeśli próbka zawiera antygeny SARS-CoV-2, w obszarze linii testowej (T) pojawi się czerwona linia, która wskazuje na dodatni wynik testu. Jeśli próbka nie zawiera antygenów SARS-CoV-2, w obszarze linii testowej (T) nie pojawi się czerwona linia, co wskazuje na wynik ujemny. Każdy test zawiera kontrolę wewnętrzną (linia C), która powinna się zabarwić niezależnie od zabarwienia linii testowej. Jeśli linia C pozostaje niezabarwiona, wynik testu jest nieważny i należy powtórzyć procedurę przy użyciu nowego zestawu testowego.

Właściwości

 • Testy przeznaczone zarówno do testowania osób objawowych jak i bezobjawowych
 • Brak wpływu pojawiających się mutacji wirusa SARS-CoV-2 na wynik testu
 • Test poprawnie wykrywa poniższe warianty wirusa SARS-CoV-2: wariant brytyjski (Alfa), brazylijski (Gamma),  południowoafrykański (Beta), wariant indyjski (Delta), wariant Omicron
 • Testy pozytywnie przeszły walidację wykonaną przez laboratorium wpisane na listę Ministerstwa Zdrowia (zatwierdzone do diagnostyki wirusa)
 • Podlegają refundacji NFZ, spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa NFZ nr  12/2022/DSOZ z dnia 27.01.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Testy zatwierdzone przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE (ujęte w wykazie wzajemnie uznawanych testów antygenowych na terenie UE)
 • Działanie testu potwierdzone niezależnymi badaniami naukowymi

 

Parametry techniczne

 • Przeznaczony do jakościowego wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli, jamy ustno-gardłowej oraz nosa
 • Odczyt testu w czasie nieprzekraczającym 20 minut
 • Odczyt wyniku wizualny, bez konieczności stosowania dodatkowych czytników
 • Czułość pomiaru  96,4%, specyficzność 99,8%

Skład testu

 • 25 indywidualnie pakowanych testów zawierających środek pochłaniający wilgoć
 • 25 próbówek do ekstrakcji z buforem
 • 25 sterylnych wymazówek (pakowanych osobno)
 • stojak
 • instrukcja