TRANSCRIPTME RNA Kit (RT31)

TRANSCRIPTME RNA Kit (RT31)

Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cDNA na matrycy mRNA lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy cDNA nadaje się do stosowania w kolejnych etapach reakcji RT-PCR i/lub RT-QPCR.
RT31, RT31-020, RT31-100

Available Options:

Zestaw TRANSCRIPTME RNA zawiera wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia syntezy pierwszej nici cDNA na matrycy mRNA lub całkowitego RNA. Uzyskany jednoniciowy cDNA nadaje się do stosowania w kolejnych etapach reakcji RT-PCR i/lub RT-QPCR.

Zestaw TRANSCRIPTME RNA został opracowany w celu zapewnienia wysokiej wydajności syntezy cDNA oraz zwiększenia czułości reakcji RT-QPCR. Pozwala na syntezę cDNA w zakresie ilości 10 pg-2,5 µg matrycowego RNA.

W skład zestawu wchodzi TRANSCRIPTME Enzyme Mix zawierający rekombinowaną termostabilną odwrotną transkryptazę M-MuLV (bez aktywności RNazy H) oraz inhibitor RNaz; ponadto zoptymalizowany bufor reakcyjny zawierający mieszaninę starterów oligo(dT)18 i random heksamerów X6, jony MgCl2 oraz mieszaninę dNTPs. Odwrotna transkryptaza TRANSCRIPTME charakteryzuje się podwyższoną termostabilnością, co umożliwia prowadzenie reakcji w wyższej temperaturze (optimum aktywności w temp. 50°C). Dzięki temu zwiększona zostaje wydajność i specyficzność transkrypcji regionów RNA z dużą zawartością par GC i/lub struktur drugorzędowych. Enzym nie posiada aktywności RNazy H i 3’-5’ egzonukleazy, umożliwiając tworzenie produktów cDNA o długości powyżej 10 kb.

Zastosowanie rekombinowanego inhibitora RNaz zabezpiecza matrycowe RNA przed degradacją. Do zestawu dołączona jest również RNaza H, która służy do specyficznej degradacji RNA w hybrydach RNA: cDNA tworzonych po syntezie pierwszej nici cDNA. Ten opcjonalny etap może znacznie poprawić czułość reakcji RT-QPCR, poprzez zwiększenie dostępności miejsc wiązania się starterów do matrycy cDNA w reakcji PCR. Trawienie RNazą H jest zalecane w przypadku wysokich stężeń wyjściowego matrycowego RNA, a także układów PCR wrażliwych na obecność pozostałości RNA.

  • synteza pierwszej nici cDNA w RT-PCR i RT-QPCR
  • konstrukcja bibliotek cDNA
  • analiza RNA

TRANSCRIPTME RNA Kit (RT31) - Ulotka

TRANSCRIPTME RNA Kit (RT31) - MSDS


TRANSCRIPTME RNA Kit (RT31) - CoA L.836672

TRANSCRIPTME RNA Kit (RT31) - CoA L.745673

TRANSCRIPTME RNA Kit (RT31) - CoA L.735672

TRANSCRIPTME RNA Kit (RT31) - CoA L.636073

Sprawdź ofertę