Powierzchniowy rezonans plazmonowy to zjawisko optyczne, które pozwala monitorować oddziaływania dwóch nieznakowanych cząsteczek w czasie. Sygnał rezonansu jest wynikiem zmian jakie zachodzą przy powierzchni złotego chipa na skutek wiązania się analitu do liganda zimmobilizowanego na powierzchni chipa.

Pomiary zmian sygnału rezonansu w czasie odzwierciedlone są za pomocą wykresu zwanego sensogramem. Analiza uzyskanych danych pozwala wyznaczyć parametry wiązania wyrażone za pomocą stałych KD, konkoff.

Poza oznaczeniem stałych wiązania, pomiary rezonansu pozwalają również na:

  • określenie specyficzności,
  • badanie termodynamiki układu,
  • ustalenie mechanizmu oddziaływania,
  • wyznaczenie epitopu dla wiązania.

System ProteOn™ XPR36 jest oparty na wyjątkowym systemie mikrokanałów w układzie 6×6, co pozwala na badanie 36 oddziaływań w tym samym czasie. Umożliwia to oszczędność zarówno badanych próbek, jak i czasu.