Technologia SPR umożliwia szereg analiz, których podstawą jest pomiar oddziaływań białka z ligandem. BLIRT oferuje pomiary dedykowane zarówno dla naukowców, jak i firm biotechnologicznych czy farmaceutycznych.

Oferowane pomiary:

 • Oddziaływania typu białko-białko w układach biologicznych:
  • Parametry kinetyczne,
  • Mechanizm oddziaływania,
  • Oddziaływania kompetencyjne,
  • Kofaktory;
 • Oddziaływania typu białko-DNA;
 • Oddziaływania związków niskocząsteczkowych z ligandem;

… i wiele innych zgodnie z wymaganiami klienta.

Charakterystyka przeciwciał:

 • Pomiary powinowactwa,
 • Ocena dysocjacji,
 • Badania specyficzności,
 • Badania reaktywności krzyżowej,
 • Mapowanie epitopów.

Usługi dedykowane do badań kandydatów na leki biopodobne:

 • Wiązanie do rekombinowanego antygenu,
 • Wiązanie do receptorów Fc gamma (FcγRI, FcγRII, FcγRIII),
 • Wiązanie do receptora Fc neonatal.

W ramach usługi oferujemy rozwój metody, jej kwalifikację, walidację (zgodnie z ICH Q2R) i w razie potrzeby, transfer do klienta. Stosowane oprogramowanie – ProteOn Manager jest zgodne z wymaganiami 21CFR Part 11.