Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium 2018

  • 8 lutego 2019r. – raport za IV kwartał 2018r.
  • 12 kwietnia 2019r.  – raport za rok 2018r. , nowy termin 30 kwietnia 2019r.
  • 10 maja 2019r. – raport za I kwartał 2019r.
  • 9 sierpnia 2019r. – raport za II kwartał 2019r.
  • 8 listopada 2019r. – raport za III kwartał 2019r.

Okresy zamknięte wynikające z publikacji raportów okresowych