Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium 2018

  • 09.02.2018 – publikacja raportu kwartalnego za IV kw. 2017
  • 12.04.2018 – publikacja raportu rocznego za 2017
  • 27.04.2018 – publikacja raportu kwartalnego za I kw. 2018
  • 10.08.2018 – publikacja raportu kwartalnego za II kw. 2018
  • 09.11.2018 – publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2018

Okresy zamknięte wynikające z publikacji raportów okresowych

  • 10.01.2018 – 09.02.2018 (do publikacji raportu)
  • 13.03.2018 – 12.04.2018 (do publikacji raportu)
  • 28.03.2018 – 27.04.2018 (do publikacji raportu)
  • 11.07.2018 – 10.08.2018 (do publikacji raportu)
  • 10.10.2018 – 09.11.2018 (do publikacji raportu)