Kalendarium

Kalendarium 2022

  • 14 lutego 2022r. – raport za IV kwartał 2021r.
  • 25 kwietnia 2022r. – raport za I kwartał 2022r.
  • 25 kwietnia 2022r.  – raport za rok 2021r.
  • 11 sierpnia 2022r. – raport za II kwartał 2022r., zmiana terminu publikacji na 16.08.2022r.
  • 10 listopada 2022r. – raport za III kwartał 2022r.

Okresy zamknięte wynikające z publikacji raportów okresowych

  • 15 stycznia 2022 r. – 14 lutego 2022 r.
  • 26 marca 2022 r. – 25 kwietnia 2022 r.
  • 26 marca 2022 r. – 25 kwietnia 2022 r.
  • 12 lipca 2022 r. – 11 sierpnia 2022 r., wydłużony do 16 sierpnia 2022 r. z uwagi na zmianę terminu publikacji raportu.
  • 11 października 2022 r. – 10 listopada 2022 r.