Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium 2020

  • 7 lutego 2020r. – raport za IV kwartał 2019r.
  • 3 kwietnia 2020r.  – raport za rok 2019r.
  • 8 maja 2020r. – raport za I kwartał 2020r.
  • 7 sierpnia 2020r. – raport za II kwartał 2020r.
  • 6 listopada 2020r. – raport za III kwartał 2020r.

Okresy zamknięte wynikające z publikacji raportów okresowych

  • 8 stycznia 2020 r. – 7 lutego 2020 r.
  • 4 marca 2020 r. – 3 kwietnia 2020 r.
  • 8 kwietnia 2020 r. – 8 maja 2020 r.
  • 8 lipca 2020 r. – 7 sierpnia 2020 r.
  • 7 października 2020 r. – 6 listopada 2020 r.