Kalendarium

Kalendarium 2021

  • 15 lutego 2021r. – raport za IV kwartał 2020r.
  • 06 kwietnia 2021r.  – raport za rok 2020r.
  • 13 maja 2021r. – raport za I kwartał 2021r.
  • 12 sierpnia 2021r. – raport za II kwartał 2021r.
  • 15 listopada 2021r. – raport za III kwartał 2021r.

Okresy zamknięte wynikające z publikacji raportów okresowych

  • 16 stycznia 2021 r. – 15 lutego 2021 r.
  • 07 marca 2021 r. – 06 kwietnia 2021 r.
  • 14 kwietnia 2021 r. – 13 maja 2021 r.
  • 13 lipca 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
  • 16 października 2021 r. – 15 listopada 2021 r.