Raporty bieżące 2013

Raporty EBI

Raporty ESPI

18.12.2013 – 26/2013 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA w dniu 18.12.2013 18.12.2013 – 25/2013Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 18.12.2013 11.12.2013 – 24/2013* – wysłany do niepublicznej kancelarii KNF (uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.12.2013) 20.11.2013 – 23/2013 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT SA 16.09.2013 – 22/2013 – Korekta raportu 5/2013 – Zakup akcji przez osobę obowiązaną 16.09.2013 – 21/2013 – Korekta raportu 7/2013 – Zakup akcji przez osobę obowiązaną 16.09.2013 – 20/2013 – Korekta raportu 10/2013 – Zakup akcji przez osobę obowiązaną 16.09.2013 – 19/2013 – Korekta raportu 18/2013 – Zakup akcji przez osobę obowiązaną 08.08.2013 – 18/2013 – Zakup akcji przez osobę obowiązaną 31.07.2013 – 17/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA 30.07.2013 – 16/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA 30.07.2013 – 15/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA 30.07.2013 – 14/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA 30.07.2013 – 13/2013 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT SA 26.06.2013 – 12/2013 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 26.06.2013 r. 26.06.2013 – 11/2013 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26.06.2013r 24.06.2013 – 10/2013 – Zakup akcji przez osobę obowiązaną 19.06.2013 – 9/2013* – wysłany do niepublicznej kancelarii KNF (uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.06.2013) 19.06.2013 – 8/2013* – wysłany do niepublicznej kancelarii KNF (uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.06.2013) 12.06.2013 – 7/2013 – Zakup akcji przez osobę obowiązaną 29.05.2013 – 6/2013 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT SA 06.05.2013 – 5/2013 – Zakup akcji przez osobę obowiązaną 13.02.2013 – 4/2013 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A. w dniu 13.02.2013 r. 13.02.2013 – 3/2013 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 13.02.201r. 05.02.2013 – 2/2013* – * wysłany do niepublicznej kancelarii KNF (uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu 17.01.2013 – 1/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT SA wraz z projektami uchwał