Raporty bieżące 2019

Raporty EBI

12.12.2019, godz. 18:32 – 15/2019 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BLIRT S.A. 07.11.2019 r., godz. 15:22 – 13/2019 -Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 – 2020 20.09.2019, godz. 16:44 – 12/2019 – Podsumowanie Programu Opcji Menedżerskich na lata 2015 -2018 18.06.2019, godz.17:53 – 10/2019 – Uchwały podjęte na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r. 20.05.2019, godz. 14:38 – 9/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A. 06.05.2019, godz. 17:38 – 7/2019 – Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego BLIRT S.A. za 2018 r. 10.04.2019, godz. 16:41 – 5/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok  23.01.2019, godz. 08:06 – 3/2019 – Powołanie nowego Członka Zarządu 21.01.2019, godz. 15:03 – 2/2019 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku 18.01.2019, godz. 14:52 – 1/2019 – Uchwała Zarządu BLIRT S.A. w sprawie rekomendacji przydziału warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich Blirt Spółka Akcyjna 

Raporty ESPI

18.12.2019, godz. 11:42 – 12/2019 – Podpisanie umowy o dotację 12.12.2019, godz. 14:49 – 11/2019 – Podjęcie decyzji o rezygnacji z podpisania umowy o dotację 30.10.2019, godz. 14:26 – 10/2019 – Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kw. 2019r. oraz za okres I-III kw. 2019r. 30.09.2019, godz. 17:53 – 9/2019 – Wybranie dwóch projektów Emitenta do dofinansowania 29.07.2019, godz. 13:54 – 8/2019 – Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za II kw. 2019 r. oraz za okres I-II kw. 2019 r. 18.06.2019, godz. 18:00 – 7/20198 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 18.06.2019r. 18.06.2019, godz. 17:50 – 6/2019 – Uchwały podjęte na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r. 10.06.2019, godz. 15:30 – 5/2019 -*Wysłany do niepublicznej kancelarii KNF – Uprawnieni do głosowania na ZWZA  BLIRT S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r. 20.05.2019, godz. 14:34 – 4/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A. 02.02.2019, godz. 13:46 – 3/2019 – Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za IV kw. 2018 r. oraz za okres I-IV kw. 2018 r. 02.01.2019, godz. 10:08 – 2/2019 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A.  02.01.2019, godz. 9:59 – 1/2019 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BLIRT S.A.