Raporty bieżące 2020

Raporty EBI

26.06.2020, godz. 16:07 – 10/2020 -Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję 26.06.2020, godz.  15:50 – 9/2020 – Uchwały podjęte na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r. 15.06.2020, godz. 22:42 – 8/2020 – Powołanie Zarządu na nową kadencję 08.06.2020, godz. 17:06 – 7/2020 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza 27.05.2020, godz. 16:16 – 6/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 12.05.2020 r., godz. 15:04 – 5/2020 – Powołanie nowego Członka Zarządu 16.01.2020 r. godz. 12:12 – 1/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raporty ESPI

31.12.2020, godz. 12:59 – 32/2020 – Uzyskanie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji 29.11.2020, godz. 22:29 – 31/2020 – Informacja od Klienta o planowanych zamówieniach na rok 2021 22.11.2020, godz. 20:08 – 30/2020 – Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji BLIRT S.A. 07.11.2020, godz. 19:02 – 29/2020 – Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji BLIRT S.A.  04.11.2020, godz. 10:59 – 28/2020 – Informacje w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kw. 2020 r. oraz o zawiązaniu rezerwy na poczet systemów premiowych  03.11.2020, godz. 12:47 – 27/2020 – Zamówienie o istotnej wartości 03.11.2020, godz. 11:42 – 25/2020 – Uchwała Rady Nadzorczej  w sprawie systemów premiowych za rok 2020 i 2021 23.10.2020, godz. 12:52 – 25/2020 – Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji BLIRT S.A. 08.10.2020, godz. 12:35 – 24/2020 – Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji BLIRT S.A. 02.10.2020, godz. 13:53 – 23/2020 – Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 01.10.2020, godz. 12:14 – 22/2020 – Szacunkowe wyniki sprzedaży za IIIkw 2020 r. 29.09.2020, godz. 18:24 – 21/2020 – Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 23.09.2020, godz. 12:50 – 20/2020 – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji BLIRT S.A. 23.09.2020, godz. 12:06 – 19/2020 – Zmiana zamówienia o istotnej wartości 21.09.2020, godz. 17:04 – 18/2020 – Zamówienie o istotnej wartości 11.09.2020, godz. 10:27 – 17/2020 – Zawarcie umowy i złożenie zamówienia o istotnej wartości 29.07.2020, godz. 21:29 – 16/2020 – Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za II kw. 2020r.  24.07.2020, godz. 12:34 – 15/2020 – Zmiana dotycząca zamówienia o istotnej wartości 09.07.2020, godz. 15:36 – 14/2020 – Zamówienie o istotnej wartości 01.07.2020, godz. 15:53 – 13/2020 – Szacunkowe wyniki sprzedaży za IIkw 2020r. 26.06.2020, godz. 16:02 – 12/2020 -Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 26.06.2020r. 26.06.2020, godz. 15:25 – 11/2020 – Uchwały podjęte na ZWZA BLIRT S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r. 08.06.2020, godz. 16:34 – 10/2020 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza 27.05.2020, godz. 16:03 – 9/2020- Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 04.05.2020, godz. 13:28 – 8/2020 – Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kw 2020 r. 27.04.2020, godz. 12:21 – 7/2020 – Zamówienie o istotnej wartości 07.04.2020, godz. 12:37 – 6/2020 – Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 01.04.2020, godz. 13:57 – 5/2020 – Szacunkowe wyniki sprzedaży za Ikw 2020 27.03.2020, godz. 11:32 – 4/2020 – Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie 13.03.2020, godz. 12:00 – 3/2020 – Zmiany organizacyjne – likwidacja Działu Analityki 03.03.2020, godz. 13:49 – 2/2020 – Kolejne zamówienie o istotnej wartości na zestawy diagnostyczne do wykrywania koronawirusa 27.02.2020, godz. 19:49 – 1/2020 – Zamówienie o istotnej wartości