Raporty bieżące 2021

Raporty EBI

27.09.2021, godz. 12:10 – 15/2021 – Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 –2022

13.09.2021, godz. 19:33 – 14/2021 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki

09.07.2021, godz. 10:10 – 12/2021 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii P

22.06.2021, godz. 17:04 – 11/2021 – Zmiana Statutu Blirt S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blirt S.A. w dniu 22.06.2021 r.

22.06.2021, godz. 16:58 – 10/2021 – Dywidenda za 2020 rok

22.06.2021, godz. 16:36 – 9/2021 -Uchwały podjęte na ZWZ BLIRT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

27.05.2021, godz. 14:23 – 8/2021 – Zestawienie zamierzonych zmian Statutu BLIRT S.A.

26.05.2021, godz. 19:08 – 7/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A.

31.03.2021, godz. 09:26 – 4/2021 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020

03.03.2021, godz. 14:00 – 3/2021 – Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

11.01.2021, godz. 16:22 – 1/2021 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raporty ESPI

15.10.2021, godz. 16:11 – 20/2021 – Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

07.10.2021, godz 8:15 – 19/2021 – Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

06.10.2021, godz. 11:06 – 18/2021 – Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

01.10.2021, godz. 15:37 – 17/2021 – Szacunkowe wyniki sprzedaży za III kw. 2021 r., za okres I-III kwartał 2021 r.

24.09.2021, godz. 11:16 – 16/2021 – Podjęcie uchwały Zarządu dot. przeglądu opcji strategicznych

14.09.2021, godz. 15:39 – 15/2021 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

14.09.2021, godz. 15:33 – 14/2021 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

07.07.2021, godz. 13:15 – 13/2021 – Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

06.07.2021, godz. 14:35 – 12/2021 – Zawarcie umów objęcia akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

01.07.2021, godz. 11:34 – 11/2021 – Szacunkowe wyniki sprzedaży za II kw. 2021 r. oraz I pół. 2021 r.

22.06.2021, godz. 16:44 – 10/2021 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 22.06.2021 r.

22.06.2021, godz. 16:26 – 9/2021 – Uchwały podjęte na ZWZ BLIRT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

10.06.2021, godz. 12:11 – 8/2021 – Uzyskanie certyfikatu ISO 13485:2016

26.05.2021, godz. 18:54 – 7/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A.

29.04.2021, godz. 16:08 – 6/2021 – Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dot. podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby realizacji programu motywacyjnego oraz oświadczenie głównego Akcjonariusza 

28.04.2021, godz. 21:30 – 5/2021 – Uchwała Zarządu w sprawie propozycji podziału wyniku finansowego

21.04.2021, godz. 13:53 – 4/2021 – Zmiana zamówienia o istotnej wartości

01.04.2021, godz.  12:28 – 3/2021 – Szacunkowe wyniki sprzedaży za Ikw 2021 r.

13.01.2021, godz. 20:38 – 2/2021 – Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 

04.01.2021, godz. 11:22 – 1/2021 – Szacunkowe wyniki sprzedaży za IVkw 2020 r.