Raporty bieżące 2022

Raporty EBI

13.05.2022, godz. 16:36 – EBI 16/2022 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

11.05.2022, godz. 18:06 – EBI 15/2022 -Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej

11.05.2022, godz. 18:02 – EBI 14/2022 – Powołanie Członków Zarządu

11.05.2022, godz. 17:56 – EBI 13/2022 – Rezygnacja Prezesa Zarządu

11.05.2022, godz. 13:35 – EBI 12/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A.

07.04.2022, godz. 19:18 – EBI 8/2022 – Rejestracji zmian w Statucie Spółki

25.03.2022, godz. 17:24 – EBI 7/2022 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych za rok 2021 oraz za I kwartał 2022 r.

23.03.2022, godz. 13:47 – EBI 6/2022 – Zmiana Statutu Blirt S.A. dokonana przez Nadzywczajne Walne Zgromadzenie BLIRT S.A. w dniu 23.03.2022r.

23.03.2022, godz. 13:23 – EBI 5/2022 – Uchwały podjęte na NWZ BLIRT S.A. w dniu 23 marca 2022r.

21.02.2022, godz. 19:01 – EBI 4/2022 -Zestawienie zamierzonych zmian Statutu BLIRT S.A.

21.02.2022, godz. 18:58 – EBI 3/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Blirt S.A.

31.01.2022, godz. 11:34 – EBI 1/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raporty ESPI

13.05.2022, godz. 16:29 – ESPI 16/2022 – Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

12.05.2022, godz. 16:30 – ESPI 15/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

11.05.2022, godz. 18:35 – ESPI 14/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

11.05.2022, godz. 18:29 – ESPI 13/2022 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

11.05.2022, godz. 17:47 – ESPI 12/2022 – Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 

11.05.2022, godz. 13:12 – ESPI 11/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A.

11.05.2022, godz. 12:08 – ESPI 10/2022 – Zawarcie umowy sprzedaży akcji przez znaczących akcjonariuszy

11.05.2022, godz. 12:07 – ESPI 9/2022 – Publikacja opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przyjęcia niewiążącej oferty nabycia wszystkich akcji Blirt S.A. przez znaczących akcjonariuszy 

14.04.2022, godz. 11:03 – ESPI 8/2022 – Szacunkowa zmiana wyniku finansowego za rok 2021 r. 

01.04.2022, godz. 15:11 – ESPI 7/2022 – Szacunkowe wyniki sprzedaży za Ikw 2022 r.

23.03.2022, godz. 13:34 – ESPI 6/2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23.03.2022r.

23.03.2022, godz. 13:12 – ESPI 5/2022 – Uchwały podjęte na NWZ BLIRT S.A. w dniu 23 marca 2022r.

04.03.2022, godz. 09:39 – ESPI 4/2022 Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

21.02.2022, godz. 18:52 – ESPI 3/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blirt S.A.

16.02.2022, godz. 18:58 – ESPI 2/2022 – Oświadczenia beneficjentów dot. rezygnacji z udziału w części akcyjnej Programu Motywacyjnego za rok 2021 

03.01.2022, godz. 15:26 – ESPI 1/2022 – Szacunkowe wyniki sprzedaży za IV kw. 2021 r., oraz za okres I-IV kwartał 2021r.