Akcjonariat

 

Akcjonariusz
Liczba akcji
Udział
w kapitale
Liczba głosów
Udział w głosach
na WZA
QIAGEN N.V
16 880 19896,31%16 880 19896,31%
Pozostali akcjonariusze
1 772 66510,11%1 772 6659,28%
Łącznie
17 526 476 100%17 526 476
100%