Akcjonariat

 

Akcjonariusz
Liczba akcji
Udział
w kapitale
Liczba głosów
Udział w głosach
na WZA
Marian Popinigis
2 036 67511,84%3 621 51818,50%
N50 Cyprus Ltd
13 717 13679,77%13 717 13670,09%
Pozostali akcjonariusze
1 442 6908,39%2 232 84711,41%
Łącznie
17 196 501 100%19 571 501100%