Akcjonariat

 
Akcjonariusz
Liczba akcji
Udział
w kapitale
Liczba głosów
Udział w głosach
na WZA
Marian Popinigis
2 036 67511,62%3 621 51818,95%
N50 Cyprus Ltd
13 717 13678,27%13 717 13671,77%
Pozostali akcjonariusze
1 772 66510,11%1 772 6659,28%
Łącznie
17 526 476 100%19 111 319 100%