Akcjonariat

Akcjonariat BLIRT

 

Akcjonariusz
Liczba akcji
Udział
w kapitale
Liczba głosów
Udział w głosach
na WZA
QIAGEN N.V
17 526 476100%17 526 476100%
Łącznie
17 526 476 100%17 526 476
100%