Rada Nadzorcza

Jerzy Milewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Prowadził badania nad cukrzycą. Od wielu lat jest związany z branżą farmaceutyczną. W latach 1995-2004 sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Polfy Kutno SA oraz członka Zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska. W latach 2001-2003 był Przewodniczącym PZPP Chemii i Farmacji LEWIATAN, a w okresie 2005-2006 Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pharmag SA. W latach 2006-2007 pełnił  funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, a w latach 2008-2016 funkcję Prezesa Zarządu BLIRT S.A.

Piotr Wierzbicki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Piotr Wierzbicki jest dr hab.n. med. i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Biotechnologia. Ukończył z wyróżnieniem studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, pracę doktorska wykonując w Zakładzie Histologii Katedry Histologii i Immunologii. W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych. Od 2006 r. jest pracownikiem  Katedry i Zakładu Histologii GUMed, od 2010 r. jako adiunkt. Od 2003 r. współpracował z firmą DNA- Gdańsk (połączenie z Emitentem nastąpiło w 2010 r. ) w zakresie projektowania i walidacji układów PCR oraz współtworzenia i prowadzenia kursów biologii molekularnej.

Aleksander Wlezień – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego, w tym m.in., pozyskiwania finansowania, restrukturyzacji, wycen, opracowania strategii finansowych i operacyjnych oraz transakcji fuzji i przejęć. Pełni funkcję dyrektora inwestycyjnego w CVI Dom Maklerski Sp. z o.o., wiceprezesa zarządu Telematics Technologies Sp. z o.o., prezesa zarządu G-UP Sp. z o.o., prezesa zarządu Airon Investment S.A. oraz członka rady nadzorczej w FERRUM SA, ZKS FERRUM SA, Gamedesire Development, Gamedesire Group, Gamedesire. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w She Cosmetic Lab, Agros Fortuna, Navigator Capital, Grupie Kapitałowej Impexmetal, KPMG i ce-market.com. Od 2010 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej BLIRT S.A.

Bartosz Krzesiak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość, specjalizacja bankowość inwestycyjna. Certyfikowany Doradca w ASO. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w tym przede wszystkim w zakresie realizacji projektów emisji akcji na rynku publicznym i niepublicznym oraz obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Współpracuje z Grupą Navigator Capital. Wcześniej zdobywał doświadczenie także m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A.