Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Marian Popinigis – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem. Twórca sukcesu firmy Mercor SA – lidera na rynku pasywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Europie, gdzie w latach 1988-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W trakcie Jego kadencji Mercor SA pozyskał inwestora finansowego – fundusz Innova Capital, a w 2007 roku akcje spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Mercor SA oraz od października 2009 roku Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Ambient-System Sp. z o.o. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BLIRT S.A. Obecnie jest także akcjonariuszem spółki BLIRT S.A.

Wenanty Plichta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1995 roku prowadzi obsługę prawną w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego w swojej kancelarii. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Mercor S.A. Od 2010 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BLIRT S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej firmy Ambient-System Sp. z o.o., prokurentem w spółce Invenview Sp. z o.o. oraz akcjonariuszem spółki BLIRT S.A.

Piotr Wierzbicki – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Piotr Wierzbicki jest dr hab.n. med. i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Biotechnologia. Ukończył z wyróżnieniem studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, pracę doktorska wykonując w Zakładzie Histologii Katedry Histologii i Immunologii. W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych. Od 2006 r. jest pracownikiem  Katedry i Zakładu Histologii GUMed, od 2010 r. jako adiunkt. Od 2003 r. współpracował z firmą DNA- Gdańsk (połączenie z Emitentem nastąpiło w 2010 r. ) w zakresie projektowania i walidacji układów PCR oraz współtworzenia i prowadzenia kursów biologii molekularnej.

Jerzy Milewski – Członek Rady Nadzorczej

Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Prowadził badania nad cukrzycą. Od wielu lat jest związany z branżą farmaceutyczną. W latach 1995-2004 sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej Polfy Kutno SA oraz członka Zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska. W latach 2001-2003 był Przewodniczącym PZPP Chemii i Farmacji LEWIATAN, a w okresie 2005-2006 Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pharmag SA. W latach 2006-2007 pełnił  funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, a w latach 2008-2016 funkcję Prezesa Zarządu BLIRT S.A. Obecnie akcjonariusz spółki BLIRT S.A.

Aleksander Wlezień – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego, w tym m.in., pozyskiwania finansowania, wycen, opracowania strategii finansowych i operacyjnych oraz transakcji fuzji i przejęć. Jest partnerem w Catenon Worldwide Executive Search. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w Navigator Capital, Grupie Kapitałowej Impexmetal, KPMG i ce-market.com. Od 2010 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej BLIRT S.A. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu CTNN Executive Search Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Information Society Sp. z o.o. Ponadto jest wspólnikiem w CTNN Executive Search Sp. z o.o. i Information Society Sp. z o.o., akcjonariuszem BLIRT S.A. oraz akcjonariuszem i partnerem Catenon S.A.

Bartosz Krzesiak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość, specjalizacja bankowość inwestycyjna. Certyfikowany Doradca w ASO. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w tym przede wszystkim w zakresie realizacji projektów emisji akcji na rynku publicznym i niepublicznym oraz obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Współpracuje z Grupą Navigator Capital. Wcześniej zdobywał doświadczenie także m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A.