Marian Popinigis –  Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem. Twórca sukcesu firmy Mercor SA – jednego z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu w latach 1988-2008. Jeden z założycieli Spółki Biolab Sp. z o.o. (późniejszy BLIRT), Członek Zarządu i główny udziałowiec, a następnie główny akcjonariusz. Obecnie pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Mercor SA., Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Ambient-System Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej Chillid Sp. z o.o., Prezesa Zarządu N50 Sp. z o.o. oraz Dyrektora N50 Cyprus Ltd. Ponadto jest wspólnikiem N50 Sp. z o.o., N50 Cyprus Ltd., Ambient – System Sp. z o.o. oraz Invenview Sp. z o.o.

Krzysztof Kur – Wiceprezes Zarządu

Doktor nauk chemicznych w dziedzinie biotechnologii, posiada szeroką wiedzę w zakresie biotechnologii i biologii molekularnej oraz duże doświadczenie w technikach inżynierii genetycznej. Od 2009 roku był związany z firmą DNA – Gdańsk, gdzie w latach 2009 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Po połączeniu w 2010 roku spółki DNA – Gdańsk sp. z o.o. z Blirt Sp. z o.o. objął w BLIRT stanowisko Dyrektora Działu DNA-Gdańsk. Od września 2016 roku jako Dyrektor Zarządzający ds. Badań i Rozwoju w BLIRT S.A. Od listopada 2016 r. jest akcjonariuszem BLIRT S.A.