Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18 czerwca 2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Pełnomocnictwo – osoby prawne Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2018 Sprawozdanie RN z działalności w roku 2018 Uchwała RN w … Czytaj dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18 czerwca 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 5 czerwca 2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Pełnomocnictwo – osoby prawne Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2017 Sprawozdanie RN z działalności w roku 2017 Uchwała RN w … Czytaj dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 5 czerwca 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 5 grudnia 2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 czerwca 2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A. Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Pełnomocnictwo – osoby prawne Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2016 Uchwała RN w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki BLIRT S.A oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016 Uchwała RN … Czytaj dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 czerwca 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 grudnia 2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17 maja 2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2015 Uchwała RN w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok … Czytaj dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17 maja 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23 marca 2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty Uchwał Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo osoby fizyczne Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów Uchwała Zarządu BLIRT SA w sprawie pokrycia skumulowanej straty z kapitału zapasowego Uchwała Rady Nadzorczej BLIRT SA w sprawie wniosku Zarządu o pokryciu … Czytaj dalej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23 marca 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 1 grudnia 2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty Uchwał Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Pełnomocnictwo – osoby prawne Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji iw Spółce i liczbie głosów Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 czerwca 2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Załącznik nr 1 do uchwały nr 25 Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów Uchwała nr 1 RN w sprawie przyjęcia sprawozdania z jej działalności w roku 2014 Uchwała nr … Czytaj dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 czerwca 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18 czerwca 2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów Uchwała nr 1 RN w sprawie przyjęcia sprawozdania z jej działalności w roku 2013 Uchwała nr 2 RN w sprawie oceny sprawozdania finansowego … Czytaj dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18 czerwca 2014