Walne Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLIRT S.A. – 07 czerwca 2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. Projekty Uchwał Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Blirt Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo osoby fizyczne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLIRT S.A. – 23 marca 2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A. Projekty uchwał Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo – osoby fizyczne

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 22 czerwca 2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty Uchwał Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Blirt Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo osoby fizyczne Sprawozdanie finansowe BLIRT S.A. za 2020 rok Sprawozdanie zarządu z działalności w roku 2020 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Blirt SA z … Czytaj dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 22 czerwca 2021”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 26 czerwca 2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Pełnomocnictwo – osoby prawne Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Sprawozdanie RN z działalności w roku 2019 Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego za rok 2019 Sprawozdanie … Czytaj dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 26 czerwca 2020”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18 czerwca 2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Pełnomocnictwo – osoby prawne Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2018 Sprawozdanie RN z działalności w roku 2018 Uchwała RN w … Czytaj dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18 czerwca 2019”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 5 czerwca 2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Pełnomocnictwo – osoby prawne Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2017 Sprawozdanie RN z działalności w roku 2017 Uchwała RN w … Czytaj dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 5 czerwca 2018”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 5 grudnia 2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 czerwca 2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A. Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Pełnomocnictwo – osoby prawne Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2016 Uchwała RN w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki BLIRT S.A oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016 Uchwała RN … Czytaj dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 czerwca 2017”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 6 grudnia 2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17 maja 2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Pełnomocnictwo – osoby prawne Pełnomocnictwo – osoby fizyczne Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności w roku 2015 Uchwała RN w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok … Czytaj dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17 maja 2016”