BioForum

17-18 maja 2017, Łódź

BioForum 2017 jedna z największych imprez biotechnologicznych w Polsce i Europie Środkowej, której główną ideą jest nawiązywanie współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i biobiznesu w celu zwiększenia potencjału polskiej biogospodarki.

W tegorocznej edycji BioForum szczególnie promowana jest współpraca między Europą Środkową i Stanami Zjednoczonymi.

Najliczniejsza grupa uczestników BioForum to właściciele, szefowie i pracownicy innowacyjnych firm, reprezentujących: biotechnologię, urządzenia medyczne, bioinformatykę, medycynę spersonalizowaną oraz innowacyjną farmację. W większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa. BioForum daje okazję do konfrontacji swoich planów z naukowcami, czyli drugą istotną grupą uczestników imprezy, która realizuje projekty badawczo‐rozwojowe we współpracy ze środowiskiem innowacyjnego biobiznesu.

zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami