Clinical Trials in Central Eastern Europe

19-20 kwietnia 2016, Warszawa, Polska

BLIRT jest sponsorem Clinical Trials in Central Eastern Europe. Wydarzenie zorganizowane będzie w dniach 19–20 kwietnia 2016, w Hotelu Marriott, w Warszawie. Forum dedykowane jest w szczególności dla osób zainteresowanych:

  • Nowościami w badaniach klinicznych prowadzonymi w regionie CEE
  • Wymianą informacji na temat najlepszych praktyk z sektora badań klinicznych
  • Nawiązywaniem nowych partnerstw biznesowych
  • Szansą nauki od wiodących sponsorów i CRO
  • Okazją do spotkania badaczy i przedstawicieli ośrodków

Zapraszamy do spotkań z przedstawicielami naszej firmy.