Partnership in Clinical Trials

16-17 listopada 2016, Wiedeń, Austria

Trzydniowa konferencja stanowi doskonałą platformę spotkań przedstawicieli europejskich firm biotechnologicznych i farmaceutycznych z dostawcami usług w obszarze badań klinicznych. Jest to niepowtarzalna okazja na budowę partnerstw i optymalizacji strategii prowadzenia badań klinicznych.

Zapraszamy do spotkań z naszymi przedstawicielami