Partnerships in Clinical Trials 2015

17-19 listopada 2015, Hamburg, Niemcy

The Annual Partnerships In Clinical Trials, organizowane przez Informa Life Sciences odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2015 roku w CCH Congress Centre Hamburg, Niemcy. Konferencja będzie obejmować w szczególności aktualizację regulacji prawnych dotyczących badań klinicznych. Uczestnictwo w Konferencji jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i opinii, a także prowokuje do zmian i postępowych rozwiązań w zakresie badań klinicznych.

Zapraszamy do spotkań z przedstawicielami naszej firmy.