Podział pomiędzy krwią i osoczem

Podział pomiędzy krwią i osoczem obliczany jest z użyciem testów wiązania do białek osocza i białek krwi.