Wiązanie z białkami osocza

Aby zrozumieć potencjał dystrybucyjny badanego związku oblicza się jaka część związku znajduje się w osoczu w formie niezwiązanej. Określa się to za pomocą dializy równowagowej. Miara wiązania do białek osocza związana jest z dystrybucją związku do tkanek w ciele. Wysoka wartość współczynnika wiązania do białek osocza potencjalnego leku, może spowodować wolniejszy metabolizm i eliminację. Dializa równowagowa jest najszerzej akceptowalną metodą określania wiązania badanych molekuł do białek osocza, ze względu na zminimalizowany (w porównaniu do innych metod np. ultrafiltracji) efekt wiązania niespecyficznego.

 

Standardowy protokół badania wiązania białek osocza:

MetodaDializa równowagowa
(przy 10 %, 50 % lub 100 % osoczu)
Stężenie badanego związku5 μM (dostępne różne stężenia)
Liczba powtórzeń2
Ilość potrzebnego związku150 μL, 10 mM roztworu
Metoda analitycznaLC-MS/MS ilościowo (w osoczu
i  buforze standardowym)
Dane wynikoweUłamek niezwiązanego leku w 100% osoczu
Odzysk