Wiązanie z mikrosomami

Zostało udowodnione, że wpływ na kinetykę metabolizmu w testach in vitro może mieć niespecyficzne wiązanie liposomalne, powodując problemy z dokładnym określeniem klirensu. Szereg przykładów dowodzi, że znajomość wiązania mikrosomalnego pozwala dokładniej zrozumieć zależności pomiędzy metabolizmem in vitro i farmakokinetyką in vivo.

 

Standardowy protokół badania wiązania mikrosomalnego:

Metoda badaniaRapid equilibrium dialysis (RED, Pierce)

(8K MWCO, podział: 100% mikrosomy-bufor)

Dostępne gatunkiCzłowiek, szczur, mysz, królik, pies, małpa
Stężenie badanego związku5 µM
Czas inkubacji4h
Temperatura37oC
KontrolePróba ślepa
kontrola dodatnia (2 związki: Atenolol, Propranolol)
Liczba powtórzeń3 próby dla badanego związku

1 próba dla kontroli

Metoda analitycznaLC-MS
Dane wynikoweUłamek niezwiązanego leku w mikrosomach

Odzysk