Stabilność chemiczna

Test stabilności chemicznej pozwala określić stopień rozkładu związku, który zachodzi w skutek nieenzymatycznych procesów w buforowych roztworach wodnych (np.: hydroliza, utlenianie, rozpad katalizowany światłem). Stabilność chemiczna potencjalnych leków jest jednym z kluczowych do określenia parametrów ponieważ cząsteczki, które są wysoce niestabilne, nie są dobrymi kandydatami na leki ze względu na trudności w zachowaniu efektywnej terapeutycznie formulacji. Ponadto molekuły przeznaczone do podawania doustnego muszą wykazywać chemiczną odporność na niskie wartości pH. W ramach stosowanej procedury oferujemy zróżnicowany zakres pH.

Stężenie badanego związku1 μM
Stężenie DMSO0.33%
Punkty czasowe0, 5, 15, 30, 45, 120 min
Liczba powtórzeń2
Materiał wykorzystywany w płytkach inkubacyjnychPTFE (wszystkie punkty czasowe) i polipropylen (2 godz.)
Ilość potrzebnego związku50 µL 10 mM roztworu
Metoda analitycznaLC-MS/MS
Dane wynikowe% Wyjściowego związku w każdym z punktów czasowych
% Wyjściowego związku inkubowanego na płytce polipropylenowej względem PTFE