Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW)

Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW)

Dobra Praktyka Wytwarzania (DPW) jest to praktyka która gwarantuje, że produkt leczniczy oraz substancja czynna są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania. DPW stanowi gwarancję, że wytwarzanie i kontrole prowadzone są zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

W celu utrzymania jakości świadczonych usług oraz ich rozszerzenia o kontrolę produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych, Dział Analityki BLIRT S.A. prowadzi badania w oparciu o procedury zgodne z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

W dniu 6 listopada 2015 roku Dział Analityki uzyskał Zezwolenie na Wytwarzanie Produktu Leczniczego. Zezwolenie zostało udzielone przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

Certyfikaty

Decyzja z 24.08.2016
Certyfikat GMP z 13.06.2018