Certyfikat ISO 13485:2016

Jakość – pewien stopień doskonałości” – Platon 

Mamy na celu osiągnięcie pozycji lidera w obszarze nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Co za tym idzie, zapewniamy najwyższą jakość naszych działań poprzez ciągle doskonalone systemy zarządzania jakością oraz zobowiązanie najwyższego kierownictwa do spełniania wymagań normy ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016  w zakresie produkcji i świadczenia usług analitycznych, syntezy chemicznej, produkcji białek, genetyki a także realizacji własnych projektów badawczych.

Najważniejszym kapitałem, przez który realizujemy nasze cele są wyjątkowi ludzie. Dzięki ich profesjonalizmowi zapewniamy rzetelną identyfikację oraz zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagającego klienta. Kwalifikacje naszych pracowników, w które stale inwestujemy, pozwalają nam wykorzystywać najnowsze zdobycze nauki i techniki do realizacji usług.

Wdrożenie i realizowanie założeń Systemu Zarządzania Jakością gwarantuje:

  • dostarczanie wyrobów o najwyższej jakości, które spełniają wszystkie wymagania stawiane przez klienta,
  • udokumentowanie i powtarzalność procesów zachodzących w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
  • opracowanie dokumentacji produkcyjnej i metod badawczych, zawierających wykaz operacji produkcyjnych łącznie z kryteriami kontroli i zwalniania gotowego wyrobu,
  • wykorzystywanie najnowszych zdobyczy nauki i techniki do realizacji usług,
  • używanie materiałów wejściowych do realizacji zleceń, pochodzących od dostawców kwalifikowanych,
  • realizowanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych, a także kontrolę skuteczności procesów wraz z ich walidacją,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych i ich kontrolę,
  • opracowanie procedur postępowania reklamacyjnego i niezgodności wyrobu z wymaganiami klienta.

Otrzymane certyfikaty dają naszym klientom pewność, że działalność firmy BLIRT jest poddawana regularnym kontrolom, prowadzonym przez instytucje certyfikujące, podczas których weryfikowany jest sposób realizacji naszych procesów pod względem skuteczności i efektywności, doskonalenia oraz przystosowywania do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych, czy też wymagań klienta. Oznacza to, że dzięki sprawnemu działaniu systemu nasi klienci mogą być pewni najwyższej jakości oferowanych im usług.

Certfikaty

Certyfikat ISO 13485:2016

Certyfikat ISO 9001:2015